Producers Guild of India

           Enhancing the value of cinematic arts

           Established - 1954

            

           Founder Members


           Shri A.R.Kardar

           Shri Baburao K. Pai

           Shri B.N.Sircar

           Dr. B. R. Chopra

           Shri Homi Wadia

           Shri Mehboob Khan

           Shri Raj Kapoor

           Shri Sashadhar Mukerji

           Shri Shankar Bhatt

           Shri Sohrab Modi

           久久国产视频